AB 2020/329 – Lastgeving gekoppeld aan specifiek rapport. De kosten voor nadien ontdekte overtreding kunnen daarom niet worden verhaald.

Print deze pagina

AB 2020/329
AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE
17 juni 2020, nr. 201908208/1/R4
(Mr. G.M.H. Hoogvliet)
m.nt. T.N. Sanders
Art. 5:25 Awb
Omgevingsvergunning in de praktijk 2020/8285
ECLI:NL:RVS:2020:1392


Last onder bestuursdwang is gekoppeld aan een specifiek asbestinventarisatierapport. De kosten voor nadien ontdekte en verwijderde asbestbronnen kunnen daarom niet worden verhaald.

Noot

Auteur: T.N. Sanders

1.

Het is altijd lastig balanceren tussen de wens om een last onder bestuursdwang zo precies mogelijk te formuleren en de noodzaak om enige flexibiliteit te behouden voor bij de feitelijke uitvoering van de bestuursdwang. Deze uitspraak laat dat mooi zien. Hier heeft het bestuursorgaan exact omschreven wat er moet worden verwijderd door de overtreder, door de lastgeving te koppelen aan een specifiek asbestinventarisatierapport. Daardoor snijdt het bestuursorgaan zichzelf wel in de vingers. De tijdens de uitvoering van de bestuursdwang aangetroffen extra asbest valt daardoor namelijk niet onder de last. Het kostenverhaal is voor dat deel daarom niet mogelijk.

2.

Hier heeft het bestuursorgaan gekozen voor een last onder bestuursdwang waarbij de overtreder wordt gelast om de asbest op zijn perceel “overeenkomstig het rapport te laten verwijderen”. Dat kan. Wat voor deze lastgeving spreekt is dat het heel duidelijk is. De overtreder krijgt exact uitgelegd welke asbestbronnen weg moeten. Het nadeel van deze lastgeving is dat het zo specifiek is, dat alles wat niet in het rapport staat, niet verwijderd hoeft te worden.

3.

De spanning tussen de wens om de overtreder zo duidelijk mogelijk voor te schrijven wat hij moet doen enerzijds en de wens om nog enige flexibiliteit te hebben bij de uitvoering anderzijds, kan ondervangen worden door het onderscheid tussen de last en de herstelmaatregel helder op het netvlies te houden. De last is de concrete opdracht en de herstelmaatregel is hoe je die opdracht kunt uitvoeren. Daarbij zou je volgens mij ervoor moeten kiezen om de last vrij algemeen te houden, maar de herstelmaatregel heel specifiek te maken. Met andere woorden: de last is dan “hef de overtreding van artikel 10.1 Wm en artikel 7.22 Bouwbesluit 2012 op voor 1 maart 2019” en de herstelmaatregel is dan “dit kunt u doen door het asbest op uw perceel te verwijderen, waaronder in ieder geval de asbest in het bijgevoegde asbestinventarisatierapport”. Als de last zo geformuleerd was geweest, dan was het de overtreder duidelijk wat er in ieder geval moest gebeuren, terwijl de later ontdekte container met asbest gewoon onder de lastgeving zou zijn gevallen. Dan was kostenverhaal gewoon mogelijk geweest.

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *