ABRvS 27 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1262 – aannemelijkheidsmaatstaf ook van toepassing bij overtrederschap herstelsanctie. Appellant heeft baat bij plaatsing hekwerk bij zijn woonboot. Aannemelijk dat hij daardoor opdracht heeft gegeven.

Print deze pagina

Overtreder

8.       [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat uit de e-mail van 6 maart 2019 valt af te leiden dat hij opdracht heeft gegeven om het hekwerk te plaatsen.

8.1.    Het bedoelde e-mailbericht van 6 maart 2019 is van [naam], gericht aan [naam]. Het is in cc ook aan [appellant] verzonden. In het bericht staat dat op verzoek van [appellant] wordt gemaild. De e-mail heeft betrekking op de woonark van [appellant] aan [locatie] en vermeldt onder meer dat de oude hekken verwijderd zijn en dat een nieuw hekwerk is teruggeplaatst.

8.2.    De Afdeling overweegt dat [appellant] baat heeft bij de plaatsing van het hekwerk op de oever bij zijn woonboot. Het is daarom aannemelijk dat hij daarvoor opdracht heeft gegeven en de e-mail bevestigt dat. De opdracht was onderdeel van een koopovereenkomst tussen De Vroom en [appellant], zoals [appellant] op de zitting heeft toegelicht.

De rechtbank heeft daarom terecht overwogen dat [appellant] als overtreder is aan te merken.

Het betoog faalt.

9.       Voor zover [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat hij het in zijn macht heeft om de overtreding ongedaan te maken, faalt dat ook. Anders dan hij veronderstelt, is niet beslissend of hij eigenaar van de grond is, maar of hij feitelijk in staat is om het hekwerk te verwijderen. De eigenaar van de grond waarop het hekwerk staat is de gemeente en de gemeente wil dat hij het hekwerk verwijdert.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RVS:2024:1262

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *