Bericht

ABRvS 23 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3385 – openbare orde sluiting tast eer en goede naam aan, dus procesbelang. BGM mocht autoverhuurbedrijf sluiten ogv APV omdat auto’s regelmatig werden gebruikt voor (ernstige) delicten.

I.        Procesbelang 5.       In het verweerschrift in hoger beroep stelt de burgemeester dat [appellante] geen belang meer heeft bij deze procedure. Volgens de burgemeester heeft de rechtbank ten onrechte uit een uitspraak van de Afdeling afgeleid dat schade niet met cijfers aannemelijk hoeft te worden gemaakt. [appellante] heeft de gestelde schade niet geconcretiseerd met cijfers...

Bericht

ABRvS 23 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3402 – sluiting pand niet evenwichtig: BGM kiest voor langere sluiting dan in beleid, maar dat is onevenwichtig vanwege de belangen van de kinderen.

– Evenwichtigheid van de sluiting 8.       [appellanten] betogen dat de woning niet gesloten had mogen worden, omdat de gevolgen van de sluiting te nadelig zijn. Hun drie minderjarige kinderen zijn uit hun vertrouwde omgeving gehaald, terwijl ze al psychische problemen hadden opgelopen van de politie-inval. Die vertrouwde omgeving is een bijzondere gemeenschap, namelijk een Sinti-gemeenschap....

Bericht

ABRvS 23 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3390 – Fout in P-V tijden ter zitting bijrechtbank hersteld – wél zorgvuldigheidsgebrek (3:2 Awb), maar mocht met toepassing van 6:22 Awb gepasseerd worden.

– Artikel 6:22 van de Awb 8.       [appellant] betoogt verder dat de rechtbank ten onrechte het geconstateerde gebrek met toepassing van artikel 6:22 van de Awb heeft gepasseerd. Vast is komen te staan dat de door de opsporingsambtenaar in het besluit geregistreerde tijden onjuist zijn. Volgens [appellant] is het van fundamenteel belang dat van de...

Bericht

ABRvS 23 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3378 – feit dat strafrechtelijk beslag van 11a Opiumwet goederen later is opgeheven, maakt niet dat besluit bgm om pand te sluiten onrechtmatig was.

4.4.    Uit het feit dat [appellante] op 5 november 2021 alle door de politie in beslag genomen goederen terug heeft gekregen, kan niet de conclusie getrokken worden dat de burgemeester niet bevoegd was om over te gaan tot sluiting van het bedrijfspand. Zoals onder 4 overwogen, is immers voldoende dat aannemelijk is dat kan worden...

Bericht

ABRvS 23 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3393 – Procesbelang vervalt niet als iemand voldoet aan last.

2.       Het college heeft ter zitting tevergeefs naar voren gebracht dat [appellant] geen procesbelang meer heeft, omdat hij binnen de aan hem in het besluit van 14 april 2021 gestelde termijn de bewoning van de recreatiewoning heeft gestaakt. Niet in geschil is dat de beëindiging van het gebruik van de recreatiewoning heeft plaatsgevonden onder druk...

Bericht

CBb 15 november 2022, ECLI:NL:CBB:2022:763 – meerdere keren aanvullen van bezwaar door overtreder is geen reden om de redelijke termijn te verlengen – boete moet worden gematigd.

[…] Redelijke termijn 7.1 Tot slot voert appellante aan dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat geen sprake is van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM omdat de langere behandelduur dan twee jaar voor de beroepsprocedure te wijten is aan appellantes processuele gedrag. Appellante wijst erop dat...

Bericht

CBb 15 november 2022, ECLI:NL:CBB:2022:761 – is de cautie wel verleend? CBb gelooft niet dat tekst van cautie voorgedrukt is op rapport, dus gaat ervanuit dat de cautie daadwerkelijk is verleend.

Cautie verleend? 4.1 Appellante voert in hoger beroep ten eerste aan dat de rechtbank ten onrechte aan de hand van een voorgedrukte passage in het rapport heeft vastgesteld dat de cautie is verleend voordat [naam 2] , bestuurder van appellante, op 30 augustus 2019 door twee toezichthouders van de NVWA is gehoord. 4.2 Volgens vaste...

Bericht

CBb 15 november 2022, ECLI:NL:CBB:2022:754 – Oordeel van toezichthouder of iets een overtreding is (nog steeds) niet gelijk te stellen met besluit, ondanks mogelijk grote consequenties voor bedrijf (boete, herroeping product, negatieve publiciteit)

“5.4 Naar het oordeel van het College is er ook geen reden de afwijzing van het verzoek van appellante door verweerder, voor wat betreft de mogelijkheid daartegen in rechte op te komen, gelijk te stellen met een appellabel besluit, omdat sprake zou zijn van een bestuurlijk rechtsoordeel. Een bestuurlijk rechtsoordeel is een oordeel van een...

Bericht

CBb 15 november 2022, ECLI:NL:CBB:2022:759 – Cautie tijd gegeven? Werknemer beboete partij voldoet aan informatievordering – had hij gecautioneerd moeten worden? (Nee)

Cautie tijdig gegeven? 5.1 Appellante voert in hoger beroep verder aan dat [naam 3] meermaals is benaderd voor het opvragen van documentatie en stukken zonder hem al de cautie te geven. Dat had wel gemoeten volgens appellante. Verder voert appellante aan dat [naam 3] niet bevoegd zou zijn om namens appellante stukken te verstrekken of...

Bericht

CBb 15 november 2022, ECLI:NL:CBB:2022:759 – verhoging tweede boete voor dezelfde overtreding onterecht, omdat eerste boete ten tijde van tweede overtreding nog niet was opgelegd.

Boetematiging 8.1 Appellante voert aan dat zowel de minister als de rechtbank het matigingsbeleid dat de minister hanteert bij het opleggen van bestuurlijke boetes, onjuist toepassen. Het matigingsbeleid dient te worden toegepast ter voorkoming van recidive. De controleperiode waarop de boeteoplegging is gebaseerd dateert van voor 26 februari 2020 (de datum van de eerste beboeting).Van...