Categorie: Signaleringen

ABRvS 19 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2001 – Afdeling vindt last inbrekerswerktuigen i.t.t. rechtbank voldoende duidelijk. Feit dat wat er onder ‘inbrekerswerktuigen’ wordt verstaan context afhankelijk is, maakt last niet onvoldoende rechtszeker

6.    Uit eerdere uitspraken van de Afdeling, bijvoorbeeld de uitspraak van 9 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP7132, volgt dat een last onder dwangsom voldoende duidelijk moet zijn. Dat houdt in dat uit de last moet kunnen worden...

Rb. Rotterdam 15 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5337 – belangen verdediging niet geschaad bij late toezending boeterapport als toezichthouders direct na bezoek constateringen mondeling hebben gedeeld. Handtekening boeterapport niet vereist als identiteit toezichthouders op andere manier kan worden vastgesteld.

3.1. Eiseres betoogt dat zij op ontoelaatbare wijze in haar verdediging is geschaad omdat zij het relaas van bevindingen, dat onderdeel uitmaakt van het rapport, pas 6 maanden na de beweerdelijke overtredingen kreeg toegezonden....

ABRvS 27 mei 2020, ECLI ECLI:NL:RVS:2020:1286 – rechtbank oordeelt ten onrechte dat handhaving onevenredig is, intrekking ex 5.19, lid 1, onder a, Wabo vereist dat ten tijde van de aanvraag het de intentie was om het gebouw in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken.

12.1.    De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat handhavend optreden in dit geval zodanig onevenredig zou zijn, dat daarvan moet worden afgezien. De Afdeling overweegt daartoe ten eerste dat de omstandigheid dat het college...

ABRvS 29 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1167 – meerdere grondslagen last toegestaan, wijzigen last in bezwaar toegestaan en als toestemming noodzakelijk is van een ander bestuursorgaan – dan kan dat reden zijn om begunstigingstermijn te (laten) verlengen.

Mocht het college een subsidiaire overtreding aan het besluit ten grondslag leggen? 6.    Het waterschap betoogt dat het college niet subsidiair overtreding van artikel 1.1a van de Wet milieubeheer aan de last onder dwangsom...

WODC onderzoek schorsende werking bij bestuurlijke boetes

“Samenvatting Het verschil in schorsende werking van rechtsmiddelen tussen bestuursrecht en strafrecht heeft aanleiding gegeven tot de volgende probleemstelling. Hoe dient het als hoofdregel ontbreken van schorsende werking van bezwaar en beroep tegen boetebesluiten...