‘Begrensd machtig – wat mag een toezichthouder eigenlijk?’ – Artikel op VAST-online.nl – Verzekeringsrecht, aansprakelijkheid, schade en toezicht

Print deze pagina

Begrensd machtig: wat mag een toezichthouder eigenlijk?

  • Mr. dr. T.N. Sanders en mr. H.E. Noordhoek

Het is vaak een ingrijpende gebeurtenis voor een bedrijf: een (onaangekondigd) bezoek door toezichthouders. Zo een bezoek (ook wel ‘dawn raid’ genoemd) is bedoeld om informatie op te halen bij het bedrijf. Het kan plaatsvinden in het kader van het reguliere toezicht (onderzoeken of een bedrijf zich aan de wet- en regelgeving houdt) of naar aanleiding van een concrete verdenking (het verzamelen van bewijs voor het opleggen van een sanctie).

Doorgaans is er op de werkvloer van een bedrijf weinig kennis aanwezig over de rechten en plichten van bedrijven en hun bestuurders en werknemers in verhouding tot toezichthouders. Dat kan ertoe leiden dat mensen zich overvallen voelen, niet het overzicht behouden en daardoor zichzelf of de werkgever onbedoeld benadelen. Een goede basiskennis van de rechten en plichten van bedrijven ten opzichte van een toezichthouder is dan ook onontbeerlijk. In dit artikel bespreken wij op een praktische manier de rol en bevoegdheden van toezichthouders. Wat mogen zij? En wat moeten zij? Mag een toezichthouder zo maar overal naar binnen? En wat gebeurt er als iemand niet meewerkt of als de toezichthouder de regels niet naleeft? Hierbij nemen wij financiële ondernemingen als uitgangspunt. Deze kunnen te maken krijgen met de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) en De Nederlandsche Bank (‘DNB’), maar ook met de Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’).

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *