AB 2021/208 – Vijf lasten in één document zijn vijf zelfstandige besluiten waartegen per besluit bezwaar moet worden gemaakt alvorens beroep in te stellen.

Print deze pagina

AB 2021/208
AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE
RAAD VAN STATE
17 februari 2021, nr. 201906592/1/R3
(Mrs. J.A.W. Scholten-Hinloopen, R.J.J.M. Pans,
H.J.M. Baldinger)
m.nt. T.N. Sanders
Art. 5:32 Awb
Milieurecht Totaal 2021/7243
ABkort 2021/148
ECLI:NL:RVS:2021:289


Een brief met daarin vijf lasten, bevat vijf zelfstandige besluiten. Artikel 6:13 Awb staat eraan in de weg om als er maar tegen één last bezwaar is gemaakt, in beroep ook de andere vier
lasten ter discussie te stellen.

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *