AB 2023/123 – Kortsluiten mag alleen ten aanzien van beroepen waar om een voorlopige voorziening is gevraagd. Wanneer is een onduidelijke last een bijzondere omstandigheid?

Print deze pagina

ABRvS 18-01-2023, ECLI:NL:RVS:2023:163, m.nt. T.N. Sanders

Essentie

Kortsluiten op grond van artikel 8:86 Awb mag bij samenhangende beroepen alleen als ten aanzien van alle kort te sluiten beroepen een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een onduidelijke last is pas een bijzondere omstandigheid als de last zelf onduidelijk is. Daar is in dit geval geen sprake van.

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *