ABRvS 15 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1668, visuele controle in algemene zin toereikend bij controle branddoorslag en overslag – geen destructief onderzoek nodig.

Print deze pagina

4.2.    De Afdeling stelt vast dat het onderzoek van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid naar de branddoorslag en brandoverslag van de scheidingsconstructies heeft plaatsgevonden door middel van een visuele controle. Het college heeft toegelicht dat uitsluitend in geval van ernstige twijfel aan de brandveiligheid een zogenoemd destructief onderzoek wordt verricht. De Afdeling ziet in het aangevoerde geen aanleiding voor het oordeel dat deze onderzoeksmethode in het algemeen niet aanvaardbaar zou zijn. Verder ziet de Afdeling in wat [appellante] heeft aangevoerd geen aanknopingspunten om aan te nemen dat in dit specifieke geval niet met een visuele controle had mogen worden volstaan. De stelling van [appellante] dat haar de toegang tot het perceel is ontzegd, is in dit kader niet relevant. Het aangevoerde over de gehanteerde methode geeft dus geen grond voor het oordeel dat het college zich niet op het onderzoek van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid mocht baseren.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@121735/201906675-1-r4/
Print deze pagina