JM 2012/123 – annotatie

Print deze pagina

Appellante gaat in beroep tegen de beslissing op bezwaar van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo dat zij geen belanghebbende is bij een verzoek om handhavend op te treden ten aanzien van stofoverlast en de plaatsing van een mobiele puinbreker op het Indi-eterrein te Almelo. In de beslissing op bezwaar staat een rechtsmiddelenverwijzing waarin wordt vermeld dat appellante geen beroep kan instellen tegen het besluit. Appellante dient desondanks een beroepschrift in bij de rechtbank Almelo. Het beroepschrift is echter één dag te laat, waardoor de rechtbank Almelo appellante niet-ontvankelijk verklaart. De Afdeling oordeelt echter dat er weliswaar sprake is van een termijnoverschrijding, maar dat deze verschoonbaar is nu er een onjuiste rechtsmiddelenverwijzing was opgenomen in de brief van verweerder. Het feit dat appellante werd bijgestaan door een professionele rechtshulpverlener doet daar niets aan af. De Afdeling overweegt voorts dat de verschoonbaarheid van een termijnoverschrijding veroorzaakt door een onjuiste rechtsmiddelenverwijzing niet op één lijn kan worden gesteld met een termijnoverschrijding als gevolg van het ontbreken van een rechtsmiddelenverwijzing. De Afdeling oordeelt uiteindelijk dat appellante belanghebbende is, verklaart het beroep alsnog gegrond en vernietigt de beslissing op bezwaar van verweerder

Print deze pagina