JM 2012/73 – annotatie

Print deze pagina

VoMiGEN, een rechtspersoon die opkomt tegen de aan het bedrijf Intervet verleende toestemming om, op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, genetisch gemanipuleerde vaccins aan veulens toe te dienen, wordt niet-ontvankelijk verklaard door de Afdeling wegens het ontbreken van voldoende feitelijke werkzaamheden. Dit terwijl VoMiGEN in een vrijwel identieke zaak nog geen twee jaar geleden wél ontvankelijk werd geacht door de Afdeling en destijds wel geacht werd voldoende feitelijke werkzaamheden te ontplooien. De Afdeling oordeelt dat het enkele feit dat VoMiGEN eerder wel geacht werd voldoende feitelijke werkzaamheden te ontplooien niet tot gevolg heeft dat VoMiGEN ook in deze zaak geacht wordt voldoende feitelijke werkzaamheden te ontplooien

Print deze pagina