Rb. Amsterdam 29 juli 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3918 – geen procesbelang meer bij handhaving – gestelde schade onvoldoende concreet en aannemelijk gemaakt

Print deze pagina

1. De rechtbank is van oordeel dat eiser geen actueel en concreet belang bij zijn beroep heeft. De werkzaamheden op het werkterrein zijn namelijk gestopt. Dit heeft eiser telefonisch bij de griffier aangegeven. Verweerder heeft dit ook bevestigd op de zitting. Eiser zou mogelijk nog een belang bij de beoordeling van het beroep hebben, als hij tot op zekere hoogte aannemelijk had gemaakt dat hij daadwerkelijk en als gevolg van het bestreden besluit schade heeft geleden. Hierin is eiser echter niet geslaagd. Eiser heeft de gestelde schade onvoldoende concreet gemaakt en het schadebedrag ook niet onderbouwd. De enkele en niet onderbouwde stelling van eiser dat hij vervolgstappen richting de aannemer wil nemen is evenmin voldoende concreet om op grond daarvan een belang aan te nemen.

2. Voorgaande betekent dat het beroep niet-ontvankelijk is.

Print deze pagina