Rb. Gelderland 23 juli 2020 ECLI:NL:RBGEL:2020:3701, handhaving COVID noodverordening, onvoldoende onderzoek naar samenstelling huishouden

Print deze pagina

Zijn de regels in de Noodverordening overtreden?

6. Hoewel in het besluit is vermeld dat sprake is van een ‘preventieve last onder dwangsom’ is op de zitting vastgesteld dat het hier gaat om een (reguliere) herstelsanctie ter voorkoming van herhaling van een overtreding en dus niet om preventief handhavend optreden op grond van artikel 5:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat betekent dat allereerst moet worden vastgesteld of zich een overtreding heeft voorgedaan.6.1.

Op de zitting heeft verweerder toegelicht dat verzoeker wordt tegengeworpen dat de aanwezige gasten niet allen gebruik maakten van een zitplaats en dat zij niet te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand hielden. Dit zijn overtredingen van de onderdelen b en d van artikel 2.ld, eerste lid, van de Noodverordening (van 15 juni 2020). Niet in geschil is dat de gasten niet allen een zitplaats hadden en dat dit voorschrift in ieder geval is overtreden.6.2.

Voor wat betreft de gestelde overtreding van de 1,5 meter regel geldt het volgende. Volgens verzoeker betrof het hier personen die een gezamenlijk huishouden vormden, waardoor de 1,5 meter regel voor hen niet gold. Verzoeker stelt dat hij alle groepjes bij hun eerste bezoek aan [bedrijf] die avond heeft gevraagd of zij een gezamenlijk huishouden vormden en dat zij dit bevestigden.6.3.

In het aanvullende proces-verbaal van 13 juli 2020 heeft toezichthouder [toezichthouder] – kort samengevat – toegelicht dat het steeds ging om groepen bezoekers in de leeftijd tussen de 18 en 25 jaar en dat verzoeker bij de controles niet kenbaar heeft gemaakt dat zij tot een gezamenlijk huishouden behoorden. [toezichthouder] heeft verklaard dat hij, gelet op de bevindingen, geen aanleiding heeft gezien om elke bezoeker apart te controleren. Op de zitting heeft [toezichthouder] verder nog verklaard dat aan verzoeker niet is gevraagd of de personen tot een gezamenlijk huishouden behoorden.6.4.

Uit de beschrijving onder 6.3 volgt dat verweerder is uitgegaan van veronderstellingen en aannames dat het hier niet ging om personen van één huishouden, zonder dit te toetsen bij verzoeker of de bezoekers zelf. Er heeft daarmee geen gedegen onderzoek plaatsgevonden. Dat betekent dat verweerder niet de conclusie heeft mogen trekken dat de aanwezigen inderdaad verplicht waren om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden en dat verzoeker artikel 2.1d, eerste lid, onder d van de Noodverordening (vanaf 15 juni 2020) heeft overtreden.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:3701

Print deze pagina