Bericht

ABRvS 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1107 – geen procesbelang meer bij beoordeling afwijzing handhavingsverzoek als overtreding is beëindigd

3.    Een bestuursorgaan is slechts gehouden tot inhoudelijke beoordeling van een bij hem gemaakt bezwaar indien de bezwaarmaker daarbij een actueel en reëel belang heeft. Indien dat belang is vervallen, is een bestuursorgaan niet geroepen een inhoudelijk besluit op bezwaar te nemen uitsluitend wegens de principiële betekenis daarvan (vergelijk de uitspraken van de Afdeling van...

Bericht

ABRvS 26 februari 2020 ECLI:NL:RVS:2020:601 – gronden pas ter zitting tegen last aangevoerd in strijd met goede procesorde

4.1.    Weliswaar heeft [appellante] in haar pro forma beroepschrift vermeld tegen beide lasten onder dwangsom op te komen, maar in de aanvulling van de gronden zijn geen inhoudelijke argumenten aangevoerd die zijn gericht tegen de tweede last onder dwangsom. Zij heeft voor het eerst op de zitting bij de rechtbank inhoudelijke gronden aangevoerd door te...