Bericht

ABRvS 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1107 – geen procesbelang meer bij beoordeling afwijzing handhavingsverzoek als overtreding is beëindigd

3.    Een bestuursorgaan is slechts gehouden tot inhoudelijke beoordeling van een bij hem gemaakt bezwaar indien de bezwaarmaker daarbij een actueel en reëel belang heeft. Indien dat belang is vervallen, is een bestuursorgaan niet geroepen een inhoudelijk besluit op bezwaar te nemen uitsluitend wegens de principiële betekenis daarvan (vergelijk de uitspraken van de Afdeling van...