Moet de overheid rekening houden met draagkracht bij dwangsommen?

Moet de overheid rekening houden met de draagkracht van een overtreder als er een dwangsom wordt opgelegd?