Bericht

ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2317 – bestuursorgaan had nalv HH verzoek beter geur moeten onderzoeken door te onderzoeken of inrichting deze geuren verspreid.

Vaststelling overtreding voorschrift 8.1 7.       Het college betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het onmogelijk is om te onderzoeken of [bedrijf] voorschrift 8.1 overtreedt. Het college voert daartoe aan dat de lucht in alle ruimten van de eendenslachterij wordt afgezogen naar één punt (de luchtwasser). De geuren van afvalstoffen en van niet-afvalstoffen vermengen zich daar en...

Bericht

Rb. Limburg 7 juni 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:3419 – Rb grijpt in bij modaliteiten dwangsom – minister had dwangsom per tijdseenheid moeten kiezen.

Is de hoogte van de dwangsommen en invordering daarvan evenredig? 15. Eiser wijst erop dat het al lang aanwezige bouwwerken betreft die hij, nadat deze door de overstromingen fors waren beschadigd, opnieuw heeft opgebouwd. Als hij deze eerder (vóór 2005) had herbouwd, zouden deze gewoon vergund zijn. Eiser heeft er lang over gedaan om er...

Bericht

Aardverschuiving bij overtredersbegrip: veel overtreders zijn dat per 31 mei 2023 niet meer!

Is het nog wel redelijk dat wij in het bestuursrecht zo’n ruime invulling van het overtrederschap en het overtredersbegrip hanteerden? Nee, zegt de Afdeling in een uitspraak van 31 mei 2023. Voortaan kan een (rechts)persoon een overtreding alleen worden toegerekend, als wordt voldaan aan (een deel van) de criteria van het functionele daderschap in het...

Bericht

Vzr. CBb 26 mei 2023, ECLI:NL:CBB:2023:295 – intrekking taxivergunning onvoldoende gemotiveerd nu beleid in beginsel waarschuwing voorschrijft.

6.3.De voorzieningenrechter twijfelt verder of het intrekkingsbesluit strookt met de Handhavingsmatrix Breda. Daarbij valt als eerste op dat artikel 2.8, derde lid, aanhef en onder d, hier niet in voorkomt, maar artikel 2.8, derde lid, aanhef en onder c, van de Taxiverordening Breda wel. 6.4Het valt daarnaast op dat voor artikel 2.8, derde lid, aanhef...

Bericht

Rb. Zeeland-West-Brabant 25 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3736 – Omgevingsverordening Zeeland niet handhaafbaar (gedeeltelijk onverbindend) omdat verbod te ruim is geformuleerd.

2.4 De PMV van de provincie Zeeland is opgenomen in hoofdstuk 3 van de Omgevingsverordening van de provincie Zeeland. Ten tijde van het primair en bestreden besluit stond in artikel 3.6 van de Omgevingsverordening dat het zonder ontheffing van verweerder verboden is om: […] Bepaaldheidsgebod (lex certa beginsel) 3.7 Eiseres heeft verder – kort samengevat...

Bericht

Conclusie van A-G Wattel over het overtrederschap: weg met de toerekening!

LET OP – update 31 mei 2023: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan (lees hier meer https://handhavingsrecht.nl/aardverschuiving-bij-handhaving-veel-overtreders-zijn-dat-per-vandaag-niet-meer/) Is het nog wel redelijk dat wij in het bestuursrecht zo’n ruime invulling van het overtrederschap hanteren? Nee, zegt A-G Wattel, het moet anders! Vandaag (15 februari 2023) verscheen de conclusie van...

Bericht

Conclusie A-G Wattel 6 december 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2623 – wanneer is het ‘evident onredelijk’ om niet terug te komen op een evident onjuist sanctiebesluit?

Wat een magnum opus (weer) van Peter Wattel! Ditmaal over wanneer het nu precies ‘evident onredelijk’ is om niet terug te komen op een onaantastbaar, maar onrechtmatig, besluit (ondanks de formele rechtskracht). Samenvatting CRvB: Conclusie van advocaat-generaal Wattel over het toetsingskader bij het terugkomen van in rechte onaantastbaar geworden boetebesluiten. In de conclusie wordt gesteld...

Bericht

De conclusie over het overtrederschap – hoe belangrijk is die?

LET OP – update 31 mei 2023: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan (lees hier meer https://handhavingsrecht.nl/aardverschuiving-bij-handhaving-veel-overtreders-zijn-dat-per-vandaag-niet-meer/) Is het nog wel redelijk dat wij in het bestuursrecht zo’n ruime invulling van het overtrederschap hanteren? Het staat er niet, maar het is volgens mij wel wat de voorzitter van de...

Bericht

Wanneer is er sprake van concreet zicht op legalisering (of legalisatie)?

Het handhavingsrecht is vrij streng. Als een activiteit illegaal is, dan moet je daar als overheid tegen optreden (de ‘beginselplicht tot handhaving’). Een van de uitzonderingen op deze regel is als de activiteit binnenkort legaal zal worden. Immers, wat voor zin heeft het om te handhaven tegen iets wat binnenkort toch legaal is? Deze uitzondering...

Bericht

‘Naming and shaming’ in het bestuursrecht: mag de overheid iedere overtreder aan de schandpaal nagelen?

Wat is naming and shaming? ‘Naming and shaming’ in het bestuursrecht is het door het bestuursorgaan op eigen initiatief (‘actief’) publiceren van een sanctiebesluit. Zoals het online zetten van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom. In dit blog leg ik uit hoe het zit met naming and shaming in het bestuursrecht, wanneer en...