Bericht

AB 2020/102 – Aanmaning bij de invordering van een dwangsom vereist voorafgaand een invorderingsbeschikking, uitstel van betaling niet.

AB 2020/102AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE2 oktober 2019, nr. 201810062/1/A1(Mr. F.C.M.A. Michiels)m.nt. T.N. SandersArt. 5:21, 5:37 AwbECLI:NL:RVS:2019:3320 Een aanmaning bij de invordering van een dwangsom kan pas stuiten nadat er een invorderingsbeschikking is genomen en verzonden, het verlenen van uitstel van betaling kan zonder voorafgaande invorderingsbeschikking.Een last kan pas worden ingetrokken als de...