ABRvS 26 februari 2020 ECLI:NL:RVS:2020:617 – toetsingskader 13b Opiumwet sluiting bij voorbereidingshandelingen

5.    Op grond van artikel 13b, eerste lid, aanhef en onder b, gelezen in verband met artikel 11a van de Opiumwet is de burgemeester bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang als in...