Bericht

Wie is er ook alweer overtreder?

Handhaving is mogelijk als er een overtreding is. Een overtreding is er als er een wettelijk voorschrift wordt geschonden. De overtreder is diegene die de overtreding pleegt. Ziezo, de vraag in de titel beantwoord in drie zinnen. Was het maar daadwerkelijk mogelijk om de vraag wie er overtreder is in drie zinnen te beantwoorden. Helaas...