Bericht

ABRvS 6 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1187 – college is territoriaal bevoegd te handhaven tegen internet escortbedrijf omdat plaats van bemiddeling en afname dienst binnen gemeentegrenzen ligt.

–    Territoriale bevoegdheid college 8.    Gelet op wat hiervoor is overwogen, is sprake van een onvergund escortbedrijf. De volgende vraag die in deze procedure voorligt, is of de gemeente Amsterdam bevoegd is hiertegen handhavend op te treden. [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het college bevoegd was om een last onder...