Bericht

ABRvS 6 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1185 – beroep op vertrouwensbeginsel – toezegging gedaan, gerechtvaardigde verwachtingen gewekt dat er niet wordt gehandhaafd, maar college moet toch handhaven vanwege belangen buurman.

Vertrouwensbeginsel 3.    [appellant sub 2] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat bij [appellant sub 1] de gerechtvaardigde verwachting is gewekt dat de garage zonder omgevingsvergunning gebouwd mocht worden. Hij voert aan dat de informatie die [appellant sub 1] destijds aan de ambtenaar heeft verstrekt over het gebouw dat hij voornemens was te...

Bericht

Rb. Den Haag 6 april 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:3111 – beroep op vertrouwensbeginsel gehonoreerd: toezegging dat dwangsommen niet zouden worden ingevorderd moet worden nagekomen

6.5. Voorts beroepen eisers zich op het vertrouwensbeginsel. Volgens eisers had verweerder in de omstandigheid, dat hen zou zijn toegezegd dat geen dwangsommen zouden worden geïnd bij tijdige indiening van de omgevingsvergunning, aanleiding moeten zien af te zien van invordering dan wel de dwangsommen te matigen. 6.6. Volgens de Afdelingsuitspraak van 29 mei 2019 moeten...