Bericht

ABRvS 6 maart 2020 – ECLI:NL:RVS:2020:692 – VoVo getroffen omdat dwangsom onevenredig hoog is

” 1. Het college heeft Bontrup in last 2 onder oplegging van een dwangsom gelast om binnen vier maanden na verzenddatum van het besluit van 17 december 2019 de binnen de inrichting aanwezige vloeistofdichte vloer alsnog door een erkende instelling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer te laten beoordelen en...