Bericht

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 13 februari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1346 – werknemer bedrijf ook strafbaar voor overtreding Wabo

Gepubliceerd op 16 april 2020 Gelet op de aard en werkzaamheden van het bedrijf is [medeverdachte 1] een inrichting als bedoeld in de artikelen 1.1 van de Wet milieubeheer en 1.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en is zij vergunningplichtig. [medeverdachte 1] is een inrichting type C, zoals bedoeld in artikel 1.2 van het...