Vzr. ABRvS 8 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1349 – treft geen voorziening, maar schorst wel bg-termijn verlengingsbesluit tot zes weken na de uitspraak

Print deze pagina

Begunstigingstermijn

9.    De voorzieningenrechter ziet evenwel wel aanleiding om te bepalen dat het na de aangevallen uitspraak genomen besluit van 17 maart 2020, waarbij de begunstigingstermijn is verlengd tot 1 week na de uitspraak van de voorzieningenrechter, wordt geschorst tot zes weken na verzending van deze uitspraak. Dat betekent dat [verzoeker] binnen zes weken na de verzending van deze uitspraak aan de last dient te voldoen.

10.    Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, ziet de voorzieningenrechter na afweging van de betrokken belangen aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

11.    Het college dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@121293/202001765-2-r1/

Print deze pagina