Bericht

Vertrouwensbeginsel: het woord van ambtenaren en bestuurders bindt vanaf nu de overheid!

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1694) haar rechtspraak over het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht ingrijpend gewijzigd. De Afdeling gaat veel verder dan voorheen en oordeelt dat bestuurders en ambtenaren vanaf nu veel makkelijker de overheid binden met hun uitlatingen en gedragingen. Deze uitspraak gaat...

Bericht

AB 2019/157 – annotatie

Een dwangsom die naar draagkracht zou worden bepaald, geeft onvoldoende prikkel aan de overtreder om de last te beëindigen. Dat de dwangsom niet naar draagkracht is vastgesteld is dus geen reden om aan te nemen dat de dwangsom te hoog is. 5:1, 5:32, 5:32b Awb ECLI:NL:RVS:2019:321

Bericht

AB 2019/156 – annotatie

Financiële draagkracht in beginsel geen bijzondere omstandigheid, tenzij evident is dat de overtreder gezien zijn financiële draagkracht niet in staat zal zijn de verbeurde dwangsommen (volledig) te betalen. 5:37 Awb ECLI:NL:RVS:2019:333

Bericht

AB 2019/155 – annotatie

De verjaringstermijn voor de kostenverhaalsvordering (en de daaraan gekoppelde vervaltermijn voor het nemen van de kostenverhaalsbeschikking) begint pas te lopen na het nemen van de kostenverhaalsbeschikking. Ook kosten die meer dan vijf jaar voor het nemen van de kostenverhaalsbeschikking gemaakt zijn daardoor verhaalbaar. Art. 4:104, 5:25 Awb ECLI:NL:RVS:2019:437