AB 2017/33 – annotatie

Print deze pagina

Bewijs leveren dat dwangsom is verbeurd kan in dit geval ook door middel van verklaringen van derden. In eerdere uitspraken sloot de Afdeling
die mogelijkheid uit, gelet op de door haar gestelde eisen aan het bewijs bij invordering. Zijn deze uitspraken tegenstrijdig, of zijn de eisen van de Afdeling misschien geen eisen (meer)?

ECLI:NL:RVS:2016:1594

AB 2017/33, 5:37 Awb.

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *