AB 2021/26 – Een last mag niet verder strekken dan het opheffen van de overtreding. In dit geval is een herstelmaatregel opgenomen in de last onder bestuursdwang die feitelijk activiteiten verbiedt die wel zijn toegestaan. Dat mag niet volgens de Afdeling, omdat daarmee meer wordt geëist dan enkel het opheffen van de overtreding. De Afdeling lijkt hier wisselend over te oordelen.

Print deze pagina

AB 2021/26
AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK
VAN DE
RAAD VAN STATE
14 oktober 2020, nr. 201905722/1/R1
(Mrs. J.A. Hagen, H.C.P. Venema, J.M.L. Niederer)
m.nt. T.N. Sanders
Art. 5:21 Awb
Gst 2021/7
ECLI:NL:RVS:2020:2430

Een last mag niet verder strekken dan het opheffen van de overtreding. In dit geval is een herstelmaatregel opgenomen in de last onder bestuursdwang die feitelijk activiteiten verbiedt die wel zijn toegestaan. Dat mag niet volgens de Afdeling, omdat daarmee meer wordt geëist dan enkel het opheffen van de overtreding. De Afdeling lijkt hier wisselend over te oordelen.

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *