ABRvS 1 november 2023 – ECLI:NL:RVS:2023:4041 – Grondentrechter (ivm meedoen verzoeker om handhaving) maakt dat overtreder niet pas in hoger beroep kan beginnen over wijze van vaststelling overtreding, strijdigheid met beleid en begunstigingstermijn.

Print deze pagina

Grondentrechter

4.       [appellant] betoogt dat het college het verzoek om handhaving van [partij] buiten behandeling had moeten stellen, dat het college de verweten overtreding op een gebrekkige wijze heeft vastgesteld, dat handhaving in dit geval in strijd is met het Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid Roosendaal en dat het college de lengte van de begunstigingstermijn ondeugdelijk heeft gemotiveerd. [appellant] heeft deze in hoger beroep aangevoerde gronden niet eerder als beroepsgronden bij de rechtbank aangevoerd. Voor zover [appellant] deze gronden wel in bezwaar heeft aangevoerd tegen het besluit van 23 mei 2019, heeft hij deze gronden in het beroep bij de rechtbank niet aangevoerd als gronden die tegen het besluit van 6 februari2020 zijn gericht. In het omgevingsrecht kunnen beroepsgronden niet voor het eerst in hoger beroep worden aangevoerd. Een uitzondering wordt gemaakt als uitgesloten is dat andere belanghebbenden daardoor worden benadeeld. Die uitzondering doet zich bij deze beroepsgronden niet voor, gezien de belangen van de omwonenden. De Afdeling zal deze beroepsgronden dus niet inhoudelijk behandelen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RVS:2023:4041

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *