ABRvS 11 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:76 – gedeeltelijk afwijzen handhavingsverzoek in verband met aanstaande gedeeltelijke legalisering mag.

Print deze pagina

Gedeeltelijke afwijzing handhavingsverzoek

7.       De Caisson B.V. en [appellant A] betogen dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college heeft kunnen besluiten het verzoek om handhaving af te wijzen voor zover de bewoning plaatsvindt door maximaal vier personen, omdat het oordeel van de rechtbank over de rechtmatigheid van de verleende omgevingsvergunning onjuist is. De door het college verleende omgevingsvergunning voor bewoning door maximaal vier personen van [locatie 1] houdt geen stand, zodat daarmee nog steeds sprake is van een overtreding, waartegen het college handhavend had moeten optreden, zo stellen De Caisson B.V. en [appellant A].

7.1.    Gelet op wat hiervoor is overwogen over de verleende omgevingsvergunning, heeft de rechtbank terecht overwogen dat het niet onredelijk is dat het college het verzoek om handhavend op te treden heeft afgewezen voor zover de bewoning plaatsvindt door maximaal vier personen. De rechtbank heeft dan ook terecht geoordeeld dat nu de door het college verleende omgevingsvergunning voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan standhoudt, geen sprake (meer) is van een overtreding.

Het betoog faalt.


https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RVS:2023:76

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *