ABRvS 13 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3478 – geen concreet zicht op legalisatie reeds vanwege ontbreken vergunningaanvraag. Dat daarvan is afgezien vanwege hoogte leges, maakt dat niet anders.

Print deze pagina

Is er concreet zicht op legalisatie?

5.       [appellant] voert aan dat er mogelijk concreet zicht op legalisatie is en hij voornemens is een vergunningaanvraag te doen, teneinde het gebruik van het pand voor bewoning te legaliseren.

5.1.    De Afdeling is van oordeel dat geen sprake is van concreet zicht op legalisatie. Het is vaste rechtspraak is van de Afdeling (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 8 juli 2020, onder 5.1, ECLI:NL:RVS:2020:1586) dat voor concreet zicht op legalisatie van planologisch strijdig gebruik ten minste al een begin moet zijn gemaakt met de voor verlening van een omgevingsvergunning vereiste procedure. Dit is niet mogelijk zonder aanvraag. [appellant] heeft bevestigd dat hij niet een dergelijke vergunningaanvraag heeft gedaan om de overtreding te legaliseren. Het feit dat [appellant] voor het doen van zo een aanvraag waarschijnlijk leges is verschuldigd en om die reden is afgezien van het doen van een aanvraag maakt het oordeel van de Afdeling niet anders.

Het betoog slaagt niet.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RVS:2023:3478

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *