ABRvS 14 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2425 – last tot beëindigen overtreding in beginsel niet te verstrekkend – onherstelbaar beschadigde boot moet verwijderd worden

Print deze pagina

4.1.    Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, bijvoorbeeld in haar uitspraak van 7 november 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3620), is een last die ziet op het beëindigen van de overtreding in beginsel niet te verstrekkend.

4.2.    Zoals hiervoor is overwogen, is er sprake van een overtreding van artikel 1a van de Woningwet. De last moet gericht zijn op ongedaanmaking van deze overtreding en mag niet verder strekken dan dat.

Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat het repareren/herstellen van de boot op een zodanige manier dat de overtreding ongedaan wordt gemaakt, vanwege de staat van de boot en de kosten ervan, niet tot de mogelijkheden behoort. Uit de door het college aangehaalde controlerapporten en het onderzoeksrapport blijkt dat de boot al jarenlang in een zeer slechte staat verkeert. [appellant] heeft dit in hoger beroep niet bestreden. Gelet hierop is de opgelegde last tot verwijderen van de boot niet te verstrekkend. Deze last strekt immers tot het ongedaan maken van de overtreding. Hetgeen [appellant] heeft aangevoerd over de mogelijkheid van vervanging van de woonboot laat dit oordeel onverlet.

Het betoog faalt.

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *