ABRvS 17 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:122 – Fout in rapport, maar leidt niet tot vernietiging omdat feit niet maakt dat de overtreding niet is gepleegd.

Print deze pagina

2.2.    Doordat [appellant] de doos verkeerd heeft aangeboden, heeft het college kosten moeten maken. In beginsel behoren die kosten voor rekening van de overtreder te komen.

De Afdeling stelt vast dat het college in het verweerschrift heeft aangegeven dat in het besluit van 30 juni 2023 ten onrechte is opgenomen dat de container niet vol zat of defect was. Volgens het college heeft de toezichthouder geconstateerd dat de containers vol zaten en dat de containers niet defect waren.

Naar het oordeel van de Afdeling maakt de geconstateerde onjuistheid in het besluit van 30 juni 2023 niet dat het college de kosten voor toepassing van spoedeisende bestuursdwang niet op [appellant] heeft kunnen verhalen. De omstandigheid dat de inzamelvoorziening vol was, ontslaat [appellant] immers niet van zijn verantwoordelijkheid om zijn huisvuil in overeenstemming met de daarvoor geldende regels aan te bieden, bijvoorbeeld op een ander moment of bij een andere inzamelvoorziening.

Het betoog faalt.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RVS:2024:122

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *