ABRvS 17 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2559 – geen zwaardere eisen bewijsvoering overtreding omdat overtreding wordt betwist en opheffen overtreding veel kosten met zich mee brengt.

Print deze pagina

4.3. Uit de rapportages van de toezichthouders van de Omgevingsdienst kan worden opgemaakt dat zij niet zelf hebben gezien dat het grijze materiaal in mei 2020 op de percelen is gebracht en gedeeltelijk ondergewerkt. Zij hebben de percelen op 12 mei 2020 geïnspecteerd naar aanleiding van op 8 mei 2020 ontvangen meldingen over vermeende mesttransporten en zij hebben op de locatie onder meer gesproken met een beheerder van Staatsbosbeheer, die de plaatsen heeft aangewezen waar volgens zijn waarneming materiaal werd gestort. De toezichthouders constateerden dat het daar aanwezige grijze materiaal slap van textuur was en erg nat. De locatie-eigen grond was vanwege de voorgaande droge periode lichtbruin van kleur en droog en stoffig. Het onderscheid tussen de locatie-eigen bodem en het opgebrachte materiaal was volgens de toezichthouders onmiskenbaar waarneembaar. Hieruit blijkt dat de conclusie van het college dat het grijze materiaal in mei 2020 op de percelen is gebracht, niet enkel is gebaseerd op de aanwezigheid daarvan en een aanname over het moment van opbrengen, zoals [appellant] betoogt. De constateringen van de toezichthouders zijn op zichzelf voldoende om te kunnen concluderen dat [appellant] het grijze materiaal in mei 2020 heeft opgebracht of heeft laten opbrengen. Dit neemt niet weg dat [appellant] tegenbewijs mag leveren.

De Afdeling ziet geen grond voor het oordeel dat zwaardere eisen aan de bewijsvoering door het college moeten worden gesteld omdat de overtreding wordt betwist en de saneringskosten hoog zijn. De conclusie van staatsraden advocaat-generaal R.J.G.M van Widdershoven en P.J. Wattel van 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1468, waarnaar [appellant] ter zitting heeft verwezen, geeft daarvoor ook geen aanknopingspunten. Die conclusie gaat niet over de bewijsvoering ten aanzien van een gestelde overtreding, maar over de rechterlijke toetsing van bestuurlijke sancties aan het evenredigheidsbeginsel.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@127506/202103145-1-r1/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *