ABRvS 2 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1167 – Voldoende aanknopingspunten geleverd voor overtreding geluidsnormen, BO moet op onderzoek uit.

Print deze pagina

2.1.    Op de zitting heeft [appellante] toegelicht dat de geluidsoverlast die zij ervaart in het bijzonder wordt veroorzaakt door de in- en uitstroom van bezoekers van nachtconcerten en andere late evenementen die plaatsvinden in Tivoli. Bezoekers van die evenementen blijven regelmatig rondom Tivoli hangen. De burgemeester heeft op de zitting toegelicht dat in Tivoli met enige regelmaat, in het bijzonder in de weekenden, evenementen plaatsvinden die later op de avond beginnen en daarom ook een latere eindtijd hebben. Daardoor is het mogelijk dat vrij laat in de avond of nacht in- of uitstroom van bezoekers plaatsvindt.

In het besluit van 18 juni 2018, gehandhaafd bij het besluit van 14 november 2018, staat dat [appellante] een zekere mate van geluidsoverlast in haar woning kan ervaren van de in- en uitstroom van bezoekers. Verder staat in de brief van de burgemeester van 7 november 2019, die in het kader van de rechtbankprocedure is ingediend, dat door hem ook niet wordt ontkend dat [appellante] overlast ervaart van de activiteiten van Tivoli.

Gelet op de door [appellante] gegeven toelichting en de erkenning door de burgemeester dat [appellante] geluidsoverlast van activiteiten in Tivoli ervaart, zijn er naar het oordeel van de Afdeling in dit geval voldoende aanknopingspunten voor de burgemeester om nader onderzoek te verrichten naar de aard en omvang van de betrokken geluidsoverlast, zulks ook in relatie met de vraag of daarbij sprake is van een overtreding van toepasselijke normen, en – indien daarvan sprake is – of daarin geen aanleiding is gelegen handhavend op te treden. Een dergelijk onderzoek heeft de burgemeester niet verricht, zodat het besluit van 14 november 2018 in dit opzicht niet zorgvuldig tot stand is gekomen. De rechtbank heeft dat niet onderkend.

Het betoog slaagt.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@125576/202003399-1-r4/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *