ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2400 – aannemelijk maken vergt niet dat onomstotelijk wordt bewezen dat iemand de overtreding heeft begaan.

Print deze pagina

2.2.    Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, in de uitspraak van 5 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1343, was het college niet gehouden om beeldmateriaal op te vragen van de camera’s die zich bij de ondergrondse papiercontainer bevinden. Anders dan waar [appellant] van uit lijkt te gaan, hoeft het college immers niet onomstotelijk te bewijzen dat hij de doos naast de ondergrondse papiercontainer heeft neergezet. Overigens heeft het college op de zitting aangegeven dat uit navraag is gebleken dat het beeldmateriaal al is gewist.

Door het adreslabel is de doos tot [appellant] te herleiden. Dit betekent dat het college [appellant] als overtreder mag aanmerken, tenzij dat wat [appellant] aanvoert reden geeft daaraan te twijfelen.

[appellant] heeft zijn stelling dat hij de doos aan iemand heeft meegegeven ten behoeve van een goed doel en zijn vermoeden dat de doos vervolgens door een derde onjuist ter inzameling is aangeboden, op geen enkele wijze onderbouwd. Daarom heeft [appellant] onvoldoende twijfel gezaaid om het bewijsvermoeden te ontkrachten dat hij de overtreder is.

Het betoog slaagt niet.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RVS:2023:2400

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *