ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2419 – alle dwangsommen verbeurd = last is uitgewerkt, dus nieuwe last niet in strijd met artikel 5:6 Awb

Print deze pagina

Twee herstelsancties na elkaar?

6. [appellante] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat een eerdere handhavingsactie door de gemeente onuitvoerbaar werd geacht en het college niet heeft beargumenteerd waarom deze tweede handhavingsactie wel uitvoerbaar is. [appellante] stelt dat in het kader van behoorlijk bestuur twee opvolgende dwangsommen niet mogen.

6.1. Artikel 5:6 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) luidt:

“Het bestuursorgaan legt geen herstelsanctie op zolang een andere wegens dezelfde overtreding opgelegde herstelsanctie van kracht is.”

6.2. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de last onder dwangsom geen bestraffende sanctie is, zodat de regels over dubbele bestraffing uit het strafrecht niet van toepassing zijn. De Afdeling verwijst in dit verband naar haar uitspraak van 27 januari 2016, onder 14.2, ECLI:NL:RVS:2016:174, waarin is bepaald dat artikel 5:6 van de Awb er niet aan in de weg staat na elkaar verschillende herstelsancties toe te passen vanwege dezelfde overtreding, zolang de eerdere last maar is uitgewerkt en dus niet meer van kracht is.

De Afdeling stelt vast dat aan [appellante] wegens dezelfde overtreding al eerder een last onder dwangsom is opgelegd. Op de zitting is gebleken dat deze last is uitgewerkt. Nu het college met het besluit van 19 augustus 2019 een nieuwe last heeft opgelegd op het moment dat de eerste was uitgewerkt, is dus geen sprake van gelijktijdig opgelegde lasten onder dwangsom. Dat deze tweede last onder dwangsom van 19 augustus 2019 uitvoerbaar is blijkt al uit de omstandigheid dat [appellante] ook aan deze last heeft voldaan.

Het betoog slaagt niet.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RVS:2023:2419

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *