ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3212 – 1/763e mandelig eigenaar is geen belanghebbende bij handhaving tegen parkeren op het eigendom.

Print deze pagina

Beoordeling van het hoger beroep

5.       In artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. In artikel 8:1 van de Awb is bepaald dat een belanghebbende tegen een besluit beroep kan instellen bij de bestuursrechter. Alleen wie een voldoende objectief en actueel, eigen en persoonlijk belang heeft dat rechtstreeks betrokken is bij het bestreden besluit, is belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Awb. Als er een te ver verwijderd verband is tussen een belang en het bestreden besluit, is dat belang niet rechtstreeks betrokken bij het bestreden besluit.

6.       [wederpartij] is voor 1/763e deel mandelig eigenaar van de gemeenschappelijke voorzieningen. Dit maakt hem in beginsel een belanghebbende. Echter, in dit geval is de Afdeling van oordeel dat de eventuele gevolgen die [wederpartij] ondervindt, zodanig beperkt zijn dat dit geen belanghebbendheid oplevert. Zijn aandeel van 1/763e deel als eigenaar is te beperkt om aan te kunnen nemen dat hij daadwerkelijk gevolgen ondervindt. Verder woont [wederpartij] op honderden meters afstand van de locaties waar de door hem gestelde overtredingen hebben plaatsgevonden. Ook heeft hij vanuit zijn woning geen zicht op die locaties. Hij heeft niet met stukken aannemelijk gemaakt dat hij daadwerkelijk gevolgen ondervindt van de door hem gestelde overtredingen. Het enkele feit dat hij wellicht moet bijdragen aan het repareren van het gazon, maakt niet dat hij als belanghebbende moet worden aangemerkt. Van deze kosten is tot nu ook niet gebleken.

7.       Nu vast staat dat [wederpartij] geen belanghebbende is bij beide besluiten, behoeft de hogerberoepsgrond over het mandelig eigendomschap van de gronden met de gemêleerde klinkers geen bespreking meer.

8.       Het betoog slaagt.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RVS:2023:3212

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *