ABRvS 23 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3378 – feit dat strafrechtelijk beslag van 11a Opiumwet goederen later is opgeheven, maakt niet dat besluit bgm om pand te sluiten onrechtmatig was.

Print deze pagina

4.4.    Uit het feit dat [appellante] op 5 november 2021 alle door de politie in beslag genomen goederen terug heeft gekregen, kan niet de conclusie getrokken worden dat de burgemeester niet bevoegd was om over te gaan tot sluiting van het bedrijfspand. Zoals onder 4 overwogen, is immers voldoende dat aannemelijk is dat kan worden geweten of ernstig worden vermoed dat de in het pand voorhanden voorwerpen bestemd waren voor het beroeps- of bedrijfsmatig (grootschalig) opzetten van een hennepplantage. Dat is een andere maatstaf dan in het strafrecht wordt gehanteerd, zoals in de uitspraken van strafrechters waarnaar [appellante] heeft verwezen. De bevoegdheid van de burgemeester is er niet van afhankelijk of strafrechtelijke bewezenverklaring van overtreding van artikel 11a van de Opiumwet is gevolgd of had kunnen volgen.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@133817/202104557-1-a3/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *