ABRvS 24 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2457 – grondentrechter. Een beroep op het overgangsrecht wordt beschouwd als een nader argument in het kader van de grond dat geen sprake is van een overtreding.

Print deze pagina

3.4.    De Afdeling stelt voorop dat het beroep van het college op de grondentrechter in dit geval niet kan slagen. De Afdeling stelt vast dat [appellant] in de beroepsprocedure het standpunt heeft ingenomen dat er geen sprake is van een overtreding van het bestemmingsplan. De Afdeling is van oordeel dat het beroep op het overgangsrecht een nader argument is ter ondersteuning van dit eerder ingenomen standpunt.


https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2022:2457

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *