ABRvS 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2023 – Afdeling draait matiging boete van 12,5% door Rb. MNL wegens het niet opnieuw begaan van een beboetbaar feit terug. “Naleving van de norm is het uitgangspunt en kan geen reden zijn tot matiging van een eerdere boete voor overtreding van die norm.”

Print deze pagina

Algehele matiging over totale boetebedrag

9.       Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte een algehele matiging van 12,5% op het totale resterende boetebedrag heeft toegepast. Daartoe voert het college aan dat [appellante sub 2] een grote houder is met meerdere locaties voor kinderopvang binnen de gemeente Utrecht. Weliswaar zijn op deze locatie sinds de inspectie van 29 maart 2019 geen overtredingen meer geconstateerd ten aanzien van de inschrijving in het PRK en de beroepskracht-kindratio, maar op andere locaties wel. Van adequate herstelmaatregelen door deze houder is dus geen sprake. Los daarvan kan naleving van wet- en regelgeving geen grond opleveren voor het matigen van boetes voor eerdere overtredingen, aldus het college.

9.1.    Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 29 november 2017; ECLI:NL:RVS:2017:3266) kunnen inspanningen ter voorkoming van verdere overtredingen die zijn verricht ná de overtreding van betekenis zijn voor de beoordeling of de opgelegde boete, gelet op de individuele omstandigheden, evenredig is. Van belang daarbij is of adequate maatregelen zijn genomen om nieuwe overtredingen te voorkomen en of deze maatregelen zeer snel na het constateren van de overtreding uit eigen beweging zijn genomen (vergelijk de uitspraak van 28 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2831).

9.2.    Anders dan de rechtbank heeft overwogen, leidt de bovengenoemde rechtspraak er niet toe dat de door [appellante sub 2] getroffen herstelmaatregelen grond zijn voor een algehele matiging bovenop een eerdere matiging van de afzonderlijke boetes. Verder heeft de rechtbank in de omstandigheid dat [appellante sub 2] nadien bij verschillende controles door de inspectie niet nogmaals een overtreding heeft begaan, ten onrechte aanleiding gezien voor een algehele matiging. Naleving van de norm is het uitgangspunt en kan geen reden zijn tot matiging van een eerdere boete voor overtreding van die norm. De rechtbank heeft dit niet onderkend.

Het betoog slaagt.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RVS:2023:2023

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *