ABRvS 24 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2548 – intrekking toestemming beveiligingswerkzaamheden bij wijze van sanctie in dit geval onevenredig: jonge beveiliger in opleiding, eenmalige fout.

Print deze pagina

6. Volgens vaste rechtspraak mogen aan medewerkers in de beveiligingsbranche hogere eisen worden gesteld dan aan medewerkers in andere betrekkingen. Van een beveiliger mag verwacht worden dat hij waakt over de veiligheid van personen. De korpschef mag ook verkeersdelicten, die juist gaan over veiligheid, betrekken in de beoordeling naar de betrouwbaarheid. Rijden onder invloed is een misdrijf en kan worden aangemerkt als een tamelijk ernstige aantasting van de rechtsorde. Vast staat dat [appellante] dit misdrijf heeft begaan en dus rechtsregels naast zich neer heeft gelegd. De korpschef heeft dan ook in redelijkheid kunnen concluderen dat de betrouwbaarheid van [appellante] niet boven iedere twijfel verheven is. Dat zij heeft deelgenomen aan een educatieve cursus en dat er volgens het CBR geen sprake is van alcoholmisbruik maakt dit niet anders, omdat dit niet afdoet aan het feit dat zij rechtsregels naast zich neer heeft gelegd.

Toch oordeelt de voorzieningenrechter dat de gevolgen van de intrekking in dit geval onevenredig zijn. Het gevolg van de intrekking is namelijk dat [appellante] moet stoppen met haar opleiding. Ze is nog jong en het moeten stoppen met een opleiding waarvoor ze zeer gemotiveerd is, is erg ingrijpend. Verder heeft ze een blanco strafblad, is volgens het CBR geen sprake van alcoholmisbruik en heeft zij een educatieve cursus gevolgd. Bij het lopen van een stage zal zij bovendien onder begeleiding aan het werk zijn in de beveiligingsbranche. Dit alles in samenhang bezien leidt tot het oordeel dat de korpschef niet in redelijkheid de toestemming kon intrekken. De rechtbank heeft ten onrechte anders geoordeeld.

Het betoog slaagt.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@127584/202105615-1-a3-en-202105615-2-a3/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *