ABRvS 26 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1244 – duidelijke overweging: als eigenaar huurder niet privaatrechtelijk kan dwingen illegaal gebruik te staken, is dat het probleem van de eigenaar.

Print deze pagina

6.4. Indien uit feiten en omstandigheden blijkt dat de verhuurder overtreder is, komt de vraag aan de orde of de verhuurder het in zijn macht heeft de overtreding te beëindigen. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, vormt een contractuele verhouding van verhuurder tot zijn huurder geen beletsel om de last uit te voeren. De Afdeling verwijst ter vergelijking naar de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling van 8 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:471, en de uitspraak van de Afdeling van 23 juli 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD8310. Het ontbreken van de mogelijk voor de uitvoering van de last benodigde privaatrechtelijke toestemming komt in beginsel voor risico van de overtreder. De Afdeling verwijst ter vergelijking naar haar uitspraak van 22 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1724. Op het punt dat [appellante] stelt dat de last strekt tot het plegen van strafbare feiten tegen de bewoners/huurders, overweegt de Afdeling dat zij niet aannemelijk acht dat [appellante] alleen aan de last kan voldoen door het plegen van een strafbaar feit. Wat [appellante] voor het overige heeft aangevoerd geeft geen aanleiding voor een ander oordeel.

Het betoog slaagt niet.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@130963/202101152-1-r1/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *