ABRvS 26 januari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:235 – aardige overweging: stelling dat partij waartegen om handhaving wordt gevraagd wel meer overtredingen heeft begaan, is niet relevant. “leder handhavingsverzoek dient immers op zichzelf beoordeeld te worden.”

Print deze pagina

4.2.    De Afdeling ziet in wat [appellant] hebben aangevoerd geen aanleiding voor het oordeel dat het bodemonderzoek dat ten grondslag ligt aan het bestreden besluit, onzorgvuldig of onvolledig is geweest. Het college heeft zich gelet daarop terecht op het standpunt gesteld dat de saneringswerkzaamheden op de desbetreffende locatie niet hoefden te worden gemeld op grond van artikel 28 van de Wbb, zodat daartegen op grond van die wet niet handhavend kon worden opgetreden. Het betoog dat er stelselmatig overtredingen gepleegd worden op het terrein van NSV, wat daar ook van zij, geeft geen aanleiding voor een ander oordeel. leder handhavingsverzoek dient immers op zichzelf beoordeeld te worden.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@128460/202100121-1-r1

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *