ABRvS 27 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2393 – intrekking vergunning ogv 5.19 Wabo mag niet als fout BO oorzaak is verlening.

Print deze pagina

4.1. De rechtbank heeft terecht overwogen dat het college niet bevoegd was tot intrekking van de omgevingsvergunning op grond van artikel 5.19, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 13 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:26), is voor intrekking van een vergunning voor bouwen wegens een onjuiste of onvolledige opgave, als bedoeld in voornoemde bepaling, noodzakelijk dat vast staat dat de vergunning juist vanwege de onjuistheid in de overgelegde gegevens is verleend.

In de aanvraag om omgevingsvergunning en de daarbij behorende bouwtekeningen is vermeld dat het bouwplan ziet op het bouwen van een balkon aan een bestaande woning. Zoals onder 3.1 is vermeld, staat op bouwtekening N01 de vermelding van de berekening van de equivalente daglichtoppervlakte in de woning van [appellante]. Het college was er daarom van op de hoogte waar het balkon zou komen en welke invloed het balkon zou hebben op de daglichttoetreding in de ondergelegen woning. Dat naar gesteld in de aanvraag is uitgegaan van de verkeerde normen uit het Bouwbesluit en het college ten onrechte is uitgegaan van deze verkeerde normen, wat daar ook van zij, doet er niet aan af dat het college volledig op de hoogte was van de positionering en afmetingen van het balkon. Aangezien het college hiervan op de hoogte was en daarmee ook met het feit dat dit gevolgen heeft voor de daglichttoetreding in de woning van [appellante] is niet vast komen te staan dat het college juist vanwege een onjuiste of onvolledige opgave de omgevingsvergunning heeft verleend. De gestelde omstandigheid dat de daglichttoetreding afwijkt van wat op de bouwtekening is aangegeven vanwege het aanwezige balkon betekent verder niet dat [partij] bij het indienen van de aanvraag een onvolledige of onjuiste opgave heeft gedaan.

Het betoog faalt.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@127305/202005786-1-r1/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *