ABRvS 28 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2529 – dwangsom kan bij beide overtreders worden ingevorderd, betaling door de ene overtreder bevrijdt de ander niet.

Print deze pagina

4. Meesterwerk B.V. en anderen betogen dat de rechtbank het ten onrechte toegestaan acht dat bij beide overtreders afzonderlijk verbeurde dwangsommen kunnen worden ingevorderd. Dit is met het oog op het doel van de last niet nodig. In de lasten had opgenomen moeten worden dat bij betaling van een dwangsom door de ene partij, dit de andere partij bevrijdt. Vooral omdat [appellant A] en [appellant B] alles hebben gedaan wat in hun macht lag om de overtreding tijdig te beëindigen.

4.1. De rechtbank heeft, onder verwijzing naar een uitspraak van de Afdeling van 28 september 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT2796, overwogen dat het bevrijdend kunnen betalen voor de andere overtreder, in strijd zou zijn met deze rechtspraak, waarin de Afdeling heeft overwogen dat afzien van invordering van een van beide verbeurde dwangsommen zou afdoen aan het gezag en de beoogde werking van de lasten.

4.2. Hoewel Meesterwerk B.V. en anderen er terecht op wijzen dat hun situatie verschilt van de situatie in de door de rechtbank genoemde uitspraak van de Afdeling, omdat de lasten op twee verschillende wettelijke grondslagen waren gebaseerd, betekent dat naar het oordeel van de Afdeling niet dat het college hen niet beide een last onder dwangsom heeft kunnen opleggen en in de last had moeten opnemen dat de één bevrijdend kan betalen voor de ander. De Afdeling weegt hier mee dat beiden als overtreder, afzonderlijk van elkaar, de verantwoordelijkheid dragen een einde te maken aan de overtreding. In dat geval zou het afdoen aan de werking van de last indien daarin wordt opgenomen dat de één bevrijdend kan betalen voor de ander.

Het betoog faalt.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@122947/201904899-1-r3/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *