ABRvS 28 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2568 – overweging ten overvloede van rechtbank over een toekomstige last onder dwangsom heeft geen bindende werking = geen procesbelang bij hoger beroep.

Print deze pagina

4.1.    De Afdeling stelt vast dat de overwegingen 4.8 en 4.9. van de aangevallen uitspraak geen betrekking hebben op de inhoud van het besluit van 18 december 2018. Dat besluit heeft betrekking op een last onder dwangsom vanwege overtreding van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo. De overwegingen waartegen het hoger beroep is gericht zien op een door de rechtbank ten overvloede gegeven overweging over een mogelijke toekomstige, op een andere wettelijke grondslag, te baseren last onder dwangsom. Die overwegingen waarvan de inhoud het bereik van het in beroep bestreden besluit te buiten gaan, kunnen geen onderwerp van bindende overwegingen van de rechtbank zijn. Dit betekent dat zij, op basis van het daartegen ingestelde hoger beroep, evenmin onderwerp van bindende overwegingen van de Afdeling kunnen zijn. [appellante] heeft in antwoord op vragen van de Afdeling naar het procesbelang in hoger beroep te kennen gegeven dat zij een inhoudelijk oordeel van de Afdeling over de juistheid van de rechtsoverwegingen 4.8 en 4.9. van de rechtbank wil hebben. Nu de Afdeling over die overwegingen geen inhoudelijk oordeel kan en mag geven, moet worden vastgesteld dat [appellante] in hoger beroep niet kan bereiken wat zij wenst. Er is geen procesbelang bij dat hoger beroep. De Afdeling zal het hoger beroep dan ook niet-ontvankelijk verklaren.

Tot goed begrip van [appellante] merkt de Afdeling nog op dat hiermee tevens is gegeven dat ook het college niet is gebonden aan de overwegingen 4.8. en 4.9. van de rechtbank. Het staat het college vrij om op een andere wettelijke grondslag dan het besluit van 18 december 2018 opnieuw een besluit te nemen, tegen welk besluit [appellante] rechtsmiddelen kan aanwenden.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@123013/202000166-1-r1/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *