ABRvS 30 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:3146 – eigenaar terrein geen belanghebbende bij last onder dwangsom aan vergunninghouder inrichting

Print deze pagina

De positie van [appellante sub 2]

13.    Bij een besluit tot oplegging van een last onder dwangsom is in beginsel slechts de (vermeende) overtreder als belanghebbende aan te merken. Alleen een overtreder kan de dwangsom verbeuren. De rechtbank heeft terecht overwogen dat het college zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat [appellante sub 2] geen belanghebbende is bij de aan TSS opgelegde last. [appellante sub 2] is in zijn hoedanigheid van eigenaar en verhuurder niet als belanghebbende aan te merken en heeft slechts een afgeleid belang. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de verwijzing van [appellante sub 2] naar de uitspraak van de Afdeling van 1 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2081, niet tot een andere uitkomst leidt. In die uitspraak ging het niet om het doen van een melding. Een melding kan niet gelijkgesteld worden aan een vergunning. Zoals hiervoor onder 11 is overwogen, leidt het doen van een melding niet tot wijziging van de aan [appellante sub 2] verleende vergunning. Het doen van een melding schept op zichzelf ook geen rechten en plichten.

14.    Het betoog van [appellante sub 2] dat de rechtbank niet heeft onderkend dat hij belanghebbende is bij de aan TSS opgelegde last, faalt.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@123891/201907622-1-r4/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *