ABRvS 31 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:370 – boete wordt hangende beroep ambtshalve gematigd door BO = rechtbank had proceskosten moeten toekennen.

Print deze pagina

Proceskosten in beroep

8.       [appellant A], [appellant B], [appellant C] en [appellant D] betogen ten slotte dat de rechtbank ten onrechte geen proceskostenveroordeling heeft uitgesproken ten laste van het college. Zonder dat zij een beroepsprocedure aanhangig hadden gemaakt, zou het college de boete niet gematigd hebben naar € 11.600,-. Zij waren aldus genoodzaakt proceskosten te maken, en die dienen te worden vergoed door het college, aldus [appellant A], [appellant B], [appellant C] en [appellant D].

8.1.    Dit betoog slaagt. Door de boete te matigen, is het college gedeeltelijk teruggekomen van zijn besluiten van 13 oktober 2020. Dit betekent ook dat het college in ieder geval gedeeltelijk aan [appellant A], [appellant B], [appellant C] en [appellant D] tegemoet is gekomen. Gelet hierop had de rechtbank het college moeten veroordelen in de vergoeding van de kosten die [appellant A], [appellant B], [appellant C] en [appellant D] in beroep hebben gemaakt. Vergoeding van kosten in bezwaar is niet aan de orde, reeds omdat niet is gebleken dat in bezwaar kosten zijn gemaakt.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RVS:2024:370

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *