ABRvS 4 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1751 – Afdeling legt het voor alle duidelijkheid uit: instellen bezwaar heeft geen schorsen werking, het is aan overtreder om zelf (apart) te vragen om opschorting van de BG-termijn.

Print deze pagina

4.1.    Ingevolge artikel 6:16 van de Awb heeft het instellen van bezwaar geen schorsende werking. Het college heeft in het gemaakte bezwaar dan ook geen reden hoeven zien om de begunstigingstermijn van de last op te schorten. Bovendien had Psygro ingevolge artikel 5:34, eerste lid, van de Awb de mogelijkheid om om opschorting van de begunstigingstermijn te verzoeken. Dat Psygro niet van deze mogelijkheid op te hoogte was kan de minister niet worden aangerekend. Overigens heeft de minister zich in het besluit van 20 augustus 2020 op het standpunt gesteld dat ook als wel tijdig een dergelijk verzoek zou zijn ingediend, dit verzoek niet tot opschorting van de begunstigingstermijn zou hebben geleid, omdat geen sprake was van een tijdelijke onmogelijkheid om aan de verplichtingen te voldoen. Nu de overtreding niet voor de afloop van de begunstigingstermijn is beëindigd, zijn de dwangsommen van rechtswege verbeurd. Gesprekken over een praktische oplossing en overleg staan niet aan de verbeuring van de dwangsommen van rechtswege in de weg.

Gelet op het voorgaande bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat het besluit van 20 augustus 2020 niet deugdelijk is gemotiveerd.

Het betoog faalt.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@126385/202005354-1-a2/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *