ABRvS 4 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2575 – tijdelijke staking gebruik a.g.v. last onder dwangsom doorbreekt bescherming overgangsrecht niet.

Print deze pagina

2.    [appellant] en anderen betogen dat de overgangsrechtelijke bescherming van het gebruik ten tijde van het besluit van 3 september 2019 is vervallen. [appellant] en anderen verwijzen in dit verband naar artikel 38.2, derde lid, van de planvoorschriften van het “Buitengebied Someren” uit 2011 waarin is bepaald dat, indien het gebruik dat wordt beschermd door het overgangsrecht na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, het verboden is dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. Volgens [appellant] en anderen is het gebruik in dit geval meer dan een jaar onderbroken. De reden van het stilliggen van de activiteiten doet daarbij volgens [appellant] en anderen niet ter zake. Zij wijzen daarbij op een uitspraak van de Afdeling van 8 augustus 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2628).

[…]

2.3.    Naar het oordeel van de Afdeling is het college er onder de hiervoor onder 2.2 genoemde omstandigheden terecht van uitgegaan dat artikel 38.2, derde lid, van de planvoorschriften niet met zich brengt dat het gebruik dat MAC Lierop maakt van het perceel niet meer zou worden beschermd door het overgangsrecht van het bestemmingsplan. MAC Lierop was immers gedwongen vanwege een opgelegde last onder dwangsom haar activiteiten tijdelijk te staken dan wel heeft die activiteiten op verzoek van het college tijdelijk gestaakt. De intentie van MAC Lierop om het perceel te blijven gebruiken als crossterrein is altijd duidelijk geweest. Bovendien heeft MAC Lierop in 2019 nationale wedstrijden georganiseerd. Vergelijk in dit kader ook de uitspraak van de Afdeling van 15 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1081. Dat het gebruik van het perceel voor trainingsdoeleinden niet gelijktijdig is hervat met de wedstrijden en in afwachting van overleg tussen partijen over de legalisering pas na de mededeling dat het gebruik van het perceel zal worden gedoogd, weer is gestart, betekent niet dat dit gebruik niet meer wordt beschermd als gevolg van deze onderbreking. Ook deze staking houdt immers verband met de opgelegde last onder dwangsom en de gevraagde pas op de plaats van het college aan MAC Lierop.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@123102/201907555-1-r4/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *