ABRvS 5 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2868 – last niet onduidelijk geformuleerd: appellant heeft zelf gezegd dat hij weet om welk stuk grond moet worden herplant en uit Verordening volgt aan welke eisen herplant moet voldoen.

Print deze pagina

“13.     Ten slotte is in geschil of de last te ruim is geformuleerd.

13.1.  Ingevolge artikel 5:32a, eerste lid, van de Awb omschrijft de last onder dwangsom de te nemen herstelmaatregelen.

13.2.  Zoals de Afdeling heeft overwogen in haar uitspraak van 7 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:740, vereist het rechtszekerheidsbeginsel dat een last zo duidelijk en concreet geformuleerd wordt dat degene tot wie de last is gericht niet in het duister hoeft te tasten over wat gedaan of nagelaten moet worden om de overtreding te beëindigen.

13.3.  In dit geval voldoet de last daaraan. [appellant] wordt gelast zorg te dragen voor het op bosbouwkundig verantwoorde wijze herbeplanten van zijn perceel. Voor [appellant] is duidelijk welke grond moet worden herbeplant. Hij heeft zelf in de gronden van het hoger beroep en op de zitting in hoger beroep te kennen gegeven dat voor hem duidelijk is dat alleen het stuk grond herbeplant moet worden waar bomen geveld zijn. Ook hoeft voor [appellant] niet onduidelijk te zijn hoe het herbeplanten op bosbouwkundig verantwoorde wijze moet gebeuren. In artikel 4.2.1 van de hier van toepassing zijnde Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 is namelijk uitgewerkt aan welke eisen een bosbouwkundig verantwoorde herbeplanting moet voldoen.

13.4.  Het betoog slaagt niet.”

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@133200/202102610-1-a3/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *